logo

Volte 6

Často mluvíme o tom, jak se tu žije, co se nám líbí, co by šlo dělat jinak. Myslíme, že i mladý člověk s novým pohledem, může být zodpovědný zastupitel. Proto se chceme zapojit do chodu obce a podílet se na její budoucnosti.aktuální informace naleznete na našem facebooku1. Ing. Zdeněk Brůna manažer, systémový inženýr         2. Tomáš Verner OSVČ, truhlář         3. Petr Bubák OSVČ         4. Filip Grežo dělník         5. Ing. Milan Mach jednatel         6. Vojtěch Kubita údržbář         7. Tomáš Adámek fotograf         8. Ing. Radek Sonntag projektový manažer         9. Martin Pecháček manažer         10. Bc. Vladimír Maceják policista         11. Veronika Berková učitelka         12. Lukáš Heger OSVČ, truhlář         13. Jaroslav Pavelka Elektrikář, důchodce         14. Jiří Kyral OSVČ         15. Petr Kubíček strojník        


Nový pohled na věc.Volte číslo 6.

„Pro Červenou Vodu s podporou Pirátů“

Naším cílem je obec, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.Vize rozvoje obce

Na vybraném obecním pozemku v centru obce bychom raději než komunitní dům pro seniory, viděli multifunkční park s klidovou zónou, který by pojednával o našem okolí a historii společně s veřejným multifunkčním hřištěm/kluzištěm i pro potřeby základní školy. Pro plánovaný komunitní dům jsou v obci vhodnější místa. Takový park by byl osazen lampami pouličního osvětlení, které by sloužili jako wi-fi nebo nabíječka pro elektrokola a telefony, u laviček by si pak člověk mohl připojit telefon a pracovat, zatímco si kolem hrají jeho děti. Tento prostor vybízí k postavení velkého altánu.

Diskutovat a pracovat společně s občany nad jasnou vizí budoucnosti obce považujeme za samozřejmost. Aktivní zapojení občanů do chodu obce umožní dělat kvalitnější rozhodnutí. Proto budeme podporovat vizi rozvoje obce se spoluprací se širokou veřejností.Doprava a bydlení

Podpoříme vznik startovacích bytů. Zasadíme se o přesunutí problémového stánku se zmrzlinou pod školou na bezpečnější místo s např. veřejnými WC. V rámci dopravní obslužnosti v obci bychom chtěli upravit obytné zóny s vybudováním zpomalovacích retardérů, které vydrží a dobudovat chodníky podél hlavní silnice a směrem na Horní Boříkovice. Vybudování nového parkoviště u hlavní silnice před Rolnickou společností pro potřeby návštěvníků zdravotního střediska je důležité. Parkoviště před panelovými domy a základní školou je také prioritou. Stávající stav je nevyhovující. Dopravní situaci před novým obchodem považujeme také za nedomyšlenou a nebezpečnou.Odpadové hospodářství a životní prostředí

Chtěli bychom zrušit definované váhy na vyvážené pytle, které nejsou dobře zvolené. Dále systém zjednodušit, ponechat kontejnery a mít možnost odevzdat odpad na sběrný dvůr s načtením odpadu pomocí čárového kódu. Zaměřit se na zlepšení situaci ohledně povrchových vod.Nechceme odliv mladých lidí a rodin, podpora spolků.

Vedení obce ovlivňuje veřejné služby, které jsou pro vznikající rodiny důležité. Podpoříme fungování centra volného času a budeme podporovat všechny aktivity škol a školek přesahující standardní rámec. Podpora spolků a sportovních aktivit je nedílnou součástí i našeho programu. Části obce Šanov, Moravský Karlov, Bílá Voda, Mlýnice, Mlýnický Dvůr Horní a Dolní Orlice nebudou a nemohou být upozaděny. Pod podporou spolků myslíme nejen materiální a finanční podporu ale i administrativní v otázkách získávání dotací. Vybraný úředník obce by pomáhal občanům obce se získávání dotací i pro soukromé účely. Chceme snížit poplatek za využívání sportovišť a více otevřít sportoviště u školy veřejnosti.Otevřený úřad

Zavedeme sdílený kalendář akcí, který by byl plněn občany, spolky, firmami atd. a vůbec všemi co pořádají veřejné akce. Tak budou akce pro veřejnost na jednom přehledném místě a tím bude i jednodušší pro pořadatele si najít volný termín a akce se nebudou tolik krýt. Také bychom chtěli zavést sdílenou mapu s nápady na výlety po okolí. Zmodernizujeme a zpřehledníme on-line úřední desku.

Chceme více otevřít fungování obce široké veřejnosti. Zasadíme se o včasné zveřejňování informací ze zastupitelstva a rady obce. Umístíme na stránkách obce rozklikávací rozpočet obce a příspěvkových organizací. Každé velké rozhodnutí by mělo být podpořené samotnými občany a my se budeme vždy ptát na váš názor. Vše budeme plánovat s předstihem tak, aby se mohl každý skutečně zúčastnit. Např. důležitá setkání s občany až po 17:00. Umožníme občanům registrovat svůj dotaz pro jednání zastupitelstva a budeme aktivně zvát na zasedání.Zapojení/aktivní zastupitelé

Případný zvolený zastupitel bude aktivní zastupitel, který se zajímá a stará o dění v obci. V případě zvolení do zastupitelstva obce budeme naše voliče a širokou veřejnost informovat o dění v obci a palčivých tématech.Rozvoj turistického ruchu

Červená Voda je svoji polohou předurčena pro turistický ruch. Chceme tedy tuto vlastnost rozvíjet a podporovat. Chybí nám komplexní koncepce turistického ruchu v obci a okolí. Dlouholetým plánem je výrazné zviditelnění obce v povědomí nejen Čechů a Poláků ale i cestovatelů z Evropy. V obci bychom chtěli umístit více rozcestníků. Zasadíme se o co největší podporu místních podnikatelů a živnostníků, aby neodcházeli, ale mohli v klidu pracovat v naší obci a vytvářeli pracovní místa pro občany obce.Zpětná vazba od občanů a digitalizace

Budeme usilovat o zajištění funkčního systému pro podávání podmětů samotnými občany ke správě obce. Zasadíme se o prohlubování procesu digitalizace, který by měl procházet správou celé obce. Tento systém povede nejen k zjednodušení života lidem při styku s úřady, ale i ke zlepšení komunikace obce směrem k občanům.

Umožníme občanům registrovat svůj dotaz pro jednání zastupitelstva a budeme aktivně zvát na zasedaní. Řízení obce není jednoduché. Budeme aktivně seznamovat občany s tím, jak jednotlivé procesy a postupy fungují (např. tvorba územního plánu a jeho změny). Důležitým bodem je podpora schůzek s občany při plánování a realizaci projektů obce. Neboť právě široká veřejnost z různých cílových skupin nejlépe zná své potřeby a dokáže je vyjádřit (klidová zóna, prostor po bývalé škole, atd.)


Chceme se aktivně zapojit do fungování naší obce. Program jsme tvořili společně jako skupina.

Přijďte nás podpořit a volte číslo 6.

Kandidáti Pro Červenou Vodu s podporou Pirátů


kontakt: 603 291 161 | zdenek.bruna@gmail.com